Doładowanie Coins przy pomocy PayPal

1. Kliknij na "Więcej Coins" w górnym prawym rogu, wybierz "PayPal".

2. Wybierz jeden z czterech pakietów Coins.

3. Nastąpi przekierowanie do strony, na której trzeba podać niezbędne dane oraz zatwierdzić operacje.

Słowa klucze: