Darmowa rejestracja

Zostań Vip-em!

Powrót do strony głównej

§7. Ustawa o ochronie danych osobowych

(1) Użytkownik, poprzez zalogowanie się na stronie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez Smeet. Każdy użytkownik ma możliwość dostępu do warunków ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Smeet i wycofania swojej zgody na ich wykorzystanie w dowolnym momencie pod tym linkiem.

 (2) Smeet zbiera informacje na temat użytkowników w różnych miejscach serwisu, jak i ze stron partnerskich. Te informacje pojawiają się poprzez podanie ich przez użytkowników, jak również poprzez korzystanie z serwisu. Użytkownik waraża zgodę na przechowywanie danych osobistych przez Smeet w formie elektronicznej.

 (3) Smeet zbiera, wykorzystuje i analizuje informacje w celu umożliwienia funkcjonowania platformy, jak też zapewnienia użytkownikom pełnego serwisu.

 (4) Smeet jest w szczególności upoważniony, za zgodą użytkownika, do przekazywania jego pseudonimów/nicków innym użytkownikom w celu umożliwienia bezpośredniej wymiany wiadomości między nimi. Pseudonimy nie ujawniają tożsamości (nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail) indywidualnego użytkownika, o ile użytkownik sam nie ujawni tych danych w swoim pseudonimie lub na profilu. Ponadto, Smeet ma również prawo do przekazywania danych ujawnionych przez użytkowników przy wyszukiwaniu znajomych, np. na innych portalach społecznościowych, względnie przy wysyłaniu próśb o dodanie do kontaktów na danej liście mailowej lub przyjaciół.

 (5) W pewnych punktach serwisu Smeet  ma prawo, przy każdorazowej i wyraźnej zgodzie użytkownika, przekazać jego prawdziwe dane osobowe (nazwisko, adres, adres e-mail, itp.) do wiedzy innych użytkowników.

 (6) Smeet ma prawo przekazać pobrane dane osobowe operatorom sieci komórkowych, instytucjom bankowym i innym instytucjom wybranym przez użytkownika do uiszczenia opłat na stronie serwisu, o ile są one niezbędne do rozliczenia należności finansowych (patrz §6 Regulaminu).

 (7) Ponadto Smeet ma szczególne prawo do przekazania lub wykorzystania danych osobowych użytkownika, gdy jest to konieczne do

  • prawnej ochrony i bezpieczeństwa pozostałych użytkowników,
  • wypełnienia prawnych zobowiązań,
  • obrony praw Smeet,
  • usunięcia problemów technicznych,
  • wykonania swoich obowiązków/przepisowego zarządzania platformą (także jeśli będą przy tym wykorzystane trzecie strony, powiązane przedsiębiorstwa i partnerzy, jak np. Content Delivery Network, Amazon Web Services, itp.),
  • konserwacji lub poszerzenia zakresu usług Smeet,
  • do przestrzegania regulaminu.

 (8) W celu ochrony nieletnich przed osobnikami o skłonnościach pedofilskich, jak też w celu technicznej optymizacji serwisu i lepszej kontroli i naprawy błędów, dane użytkowników/zawartość strony mogą być tymczasowo i w pewnych ilościach przechowywane i analizowane.  

 (9) Dane użytkowników będą wykorzystywane przez Smeet do stworzenia i przeanalizowania statystyk do celów reklamowych. Dane informacje na temat użytkowników będą w zwiazku z tym przekazywane osobom trzecim, w tym kontaktom reklamowym, np. do celów demograficznych.  

 (10) W celu ochrony Smeet i jego użytkowników przed nadużyciem jak i w celu ochrony przed czynami karalnymi, zapisywany bedzie czas logowania na Smeet i adres IP każdego użytkownika.

 (11) Smeet obchodzi się z danymi osobowymi użytkowników zgodnie z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wymagać aby jego dane nie były wykorzystywane i/lub usunięte. Całkowite usunięcię danych może przy tym nastąpić dopiero po dwóch miesiącach niekorzystania z zarejestrowanego konta. Działa to na korzyść użytkownika, który unika przez to usunięcia danych przez osobę do tego nieuprawnioną. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie użytkowników mediów elektronicznych (TDDSG), jak i z ustawą o ochronie danych osobowych dla przesiębiorstw telekominikacyjnych (TDSV) w celu stworzenia statystyk i rozpoznania trendów.

 (12) Smeet korzysta m.in. z Google Analytics, usługi do analizowania rynku reklamy Google Inc. (”Google). Google Analytics używa tzw. ”Cookies”, które zostaną zapisane na komputerze użytkownika i umożliwią analizę korzystania przez niego ze stron internetowych. Informacje zebrane dzięki Cookies na temat korzystania ze stron Smeet (włącznie z adresem IP) zostaną przesłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie tam zapisane. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu ocenienia korzystania ze stron Smeet, stworzenia raportów odnośnie aktywności strony dla jej operatora, i tworzenia dalszych usług związanych z korzystaniem z internetu.  Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to zgodne z prawem i jeśli osoby trzecie będą je analizować na zlecenie Google. Google zobowiazuje się nie łaczyć adresów IP użytkowników z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec instalacji Cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki; Smeet zwraca jednak uwagę, iż w tym przypadku najprawdopodobniej nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji strony. Poprzez korzystanie z tej strony użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych na jego temat danych w uprzednio opisany sposób i celu.

Stan na 02.08.10